Chương 1: Khái niệm và các thuật ngữ tổng quan

Ở chương 1 chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những khái niệm và các thuật ngữ tổng quan dành cho người mới.

Có rất nhiều thuật ngữ trong lĩnh vực này. Nhưng Ân chỉ chọn lọc ra những thuật ngữ cơ bản nhất để giúp những người mới có thể hiểu một cách dễ dàng.

Hãy bấm vào từng bài học phía dưới để bắt đầu nhé!.