Chương 3: Cài đặt blog/website trên localhost dành cho người chưa có chi phí mua domain hosting

Đây là chương Ân sẽ hướng dẫn sử dụng phần mềm xampp làm localhost để cài đặt wordpress. Tuy nhiên, blog của bạn sẽ chỉ có 1 mình bạn truy cập được mà thôi. Bởi vì localhost là trên máy tính của bạn chứ không phải trên môi trường internet.

Chương này phù hợp cho những bạn chưa có chi phí mua domain và hosting.

Nhưng nếu bạn có chi phí để mua domain & hosting thì Ân khuyên bạn nên mua. Vì nó sẽ thực tế hơn và bạn sẽ học được nhiều thứ hơn. Và đây xem như là chi phí để bạn đầu tư học tập. Nếu bạn có chi phí hãy bỏ qua chương này để sang chương số 4 nhé!