Chương 4: Cài đặt blog/website trên hosting dành cho người có chi phí

Chương này dành cho những bạn có chi phí mua domain & hosting. Nếu bạn không có chi phí, đã cài đặt xampp làm localhost ở chương 3 thì hãy bỏ qua chương 4 để sang chương số 5 nhé!