Chương 5: Hướng dẫn sử dụng Blog/Website wordpress tổng quan

Nào! bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen cách sử dụng các chức năng tổng quan trong wordpress nhé. Đây là những chức năng tối thiểu mà những người sở hữu blog đều phải biết.