Bước 2: Cài đặt wordpress trong cpanel hosting

Trang truy cập vào quản lý domain & hosting tại Azdigi: https://my.azdigi.com/